Tarotkaart 03 De Priesteres 2 grote Arcana De Tarot in de herstelde orde

Ik ga over

De Priesteres symboliseert de moeder, de onderwijzeres die openbaart wat nog verborgen was. Zij zit tussen twee pilaren in, ruimte en tijd, en vertelt niet alles (gordijn), omdat men ook zelf praktijkervaring op moet doen. Zij vertelt over de “zaken des levens” en leert de vraagsteller zijn kennis te gebruiken. Zij is de vrouw waarin de vraagsteller geïnteresseerd is.

De Priesteres
Deze kaart vol mysterie en dualiteit kan innerlijke waarneming, sterke artistieke en creatieve gaven, een honger naar kennis en een hang naar onafhankelijkheid belichamen. Ondersteboven kan hij duiden op niet ontplooide talenten, bindingsangst, hypocrisie en problemen met fysieke en emotionele relaties.

Trefwoorden Rechtop:

Wijsheid, geleerdheid, toekomst is versluierd, verborgen kennis, evenwicht tussen + en – zowel bewust als onbewust, objectief, ontwikkeling, onderwijs, opvoeding, deugdzaam, deemoed, zuiverheid, reinheid, stilte en mysterie, voorspellingen worden gedaan, platonische relaties, vermijden van verwikkelingen, lerares, raadsvrouw, vooruitziend, geduld, verstandig, vasthoudendheid.

Trefwoorden Ondersteboven:

Ontbreken van begrip, onwetendheid, kortzichtig, onjuist oordeel, oppervlakkig, bekrompen, subjectief, ongeletterd, dom, onervaren, preutsheid, hypocriet, eigendunk, verwaandheid, zelfmedelijden, passie, sensueel, spreekt teveel, gebrek aan inzicht, ongeduldig.

Deze kaart betekent ook wel: de Goddelijke Wijsheid.