Tarotkaart 04 De Keizer 3 grote Arcana De Tarot in de herstelde orde

Ik regeer

De kaart van de Keizer geeft aan dat de mens volwassen is geworden en heerst over iets waar hij verantwoordelijk voor is. Men beheerst de situatie. De vier elementen die hij geleerd heeft van de Priesteres, worden door de Keizer toegepast. De Keizer legt zijn wil op, regeert en beslist en men vaart er wel bij. Als “baas” in het werkveld geeft hij ook het goede voorbeeld.
Deze kaart symboliseert een vaderlijk persoon, broer of echtgenoot, maar ook algemener: de wet of juridische macht.

De Keizer
De Keizer is een kaart van leiderschap, vaak op een hoog niveau. Hij staat voor stabiel bestuur, wereldlijke rijkdom en macht, autoriteit, zelfdiscipline en gerechtigheid. Er is gedrevenheid, maar intellect overheerst intuitie. Ondersteboven duidt hij egocentrisme, dominantie, vastomlijnde ideeën, onvolwassenheid en een obsessie voor roem en rijkdom aan.

Trefwoorden Rechtop:

Leiderschap, vaderschap, macht, stabiliteit, autoriteit, hulp, bescherming, redelijk, regeren, mannelijke invloed, zelfvertrouwen, weloverwogen, degelijk, ambitie, directie, gehuwd leven, initiatief, kracht, potentie, viriliteit, vasthoudend, stabiel, dominant, capabel, overtuiging, bereid tot vergaderen en overleg, zoekt waarheid.

Trefwoorden Ondersteboven:

Medelijden, onbelangrijk, onvolwassen, zwak karakter, potentaat, uitbuiten, dictator, verwarring, niet effectief, fanatisme, nederlaag, slecht huwelijk, futloos, zwakheid, kans op verwonding, kwakzalver, besluiteloos, paranoia.

Deze kaart symboliseert een vaderlijk persoon, broer of echtgenoot, maar ook een officiële instantie of de wet!