Tarotkaart 05 De Geliefden 4 grote Arcana De Tarot in de herstelde orde

Ik verbind me

Door de “regeer” fouten die de vorige kaart De Keizer heeft gemaakt, is de mens klaar zich te verdiepen in het kiezen tussen goed en kwaad en komt in de paradijselijke tuin: De Geliefden. Dit is duidelijk een kaart die een keuze voorstelt. Dit is het moment waarop keuzes gemaakt worden, relaties aangegaan worden. We zien hier duidelijk Adam en Eva in het paradijs; Lucifer verlicht hen; let op de slang in de boom met appels. Diegene die deze kaart trekt zal absoluut voor een keuze staan, die grote gevolgen heeft. Het absolute bewustzijn begint hier. Men komt hierdoor ook dichter bij zijn eigen ziel en is ook klaar voor verbintenissen. De vraagsteller zal goed bij zichzelf te rade moeten gaan welke kant hij op wil.

De Geliefden
Beproeving en keuzes zijn het thema van deze kaart. Hij suggereert een meer op intuïtie dan intellect gebaseerde beslissing, de keuze tussen idealistische liefde en fysieke aantrekkingskracht of liefde en carrière, maar kan ook harmonie en vriendschap betekenen. Ondersteboven kan hij aarzeling, ontrouw, ruzie en andermans bemoeienis inhouden.

Trefwoorden Rechtop:

Keuze, vrijheid van emoties, vertrouwen, eer, sterke verlangens, harmonie, verloving, huwelijk, kennis van goed en kwaad, examen, beoordeling.

Trefwoorden Ondersteboven:

Verkeerde keuze, beproeving, kans op falen, onbeantwoorde liefde, jaloezie, ruzie, verbroken relatie, wispelturig, grillig, ouderlijke bemoeizucht, kalverliefde, ontrouw, frustraties in de liefde, onbetrouwbaar, schaamte.

Deze persoon is diep verwikkeld in emoties en problemen m.b.t. een vriend(in). Keuze tussen heilige en gewone liefde. Keuze tussen goed en kwaad.