Tarotkaart 12 De Wereld 10 grote Arcana De Tarot in de herstelde orde

Ik ben het Al

De levensloop van de mens gaat verder volgens de wetten van oorzaak en gevolg. De Wereld heet daarom ook wel het Rad van Fortuin. Er is een nieuw hoekpunt bereikt. Het is de weg van de mens door het universum van leven en dood. De Wereld is een afronding van de productieve fase (staven) en de mens komt nu in de fase van bekers. Men slaat nu een meer spirituele en emotionele weg in. Het leven gaat door; goed of slecht hangt van de omliggende kaarten af. Dingen gaan door, beter of slechter, tenzij de vraagsteller actie onderneemt. De Wereld staat ook voor onvermijdelijkheid.

De Wereld – het Rad van Fortuin
Het Rad van Fortuin is het symbool van het lot en de eeuwige processen die de basis zijn van het menselijk bestaan. Het staat voor oorzaak en effect, het resultaat van vroegere handelingen en ervaringswijsheid en kan duiden op een nieuw leven, een creatieve doorbraak of rijkdom. Onderstboven kan het verwijzen naar overdreven liefde voor bezit, mislukte ondernemingen en moeizame veranderingen.

Trefwoorden Rechtop:

Het rad van het lot, omwenteling, kringloop, onvermijdelijkheid, buitenkans, nieuwe cyclus in het leven, goede kansen en rijkdom, vooruitgang, winst, loon naar werken, einde van een probleem.

Trefwoorden Ondersteboven:

Het noodlot tarten, tegenslag, falen, mislukking, slechte kansen, succes neemt af, verlies, failliet, gokken, speelzucht, pech.

Goed of slecht geluk hangt af van omliggende arcana. Het gaat hoe dan ook door à beter of slechter.
Tenzij de vraagsteller onverwachte mogelijkheden aanpakt, blijft alles bij het oude. Omgekeerd is in principe hetzelfde alleen wel iets ongunstiger.