Tarotkaart 14 De Gehangene 12 grote Arcana De Tarot in de herstelde orde

Ik offer

De situatie is ernstig; de mens ‘hangt’ aan zijn leven en is bewust een slachtoffer van zijn eigen waarden geworden. Materieel gezien raakt de mens hier alles kwijt; het geld valt letterlijk uit zijn zakken. De mens weet echter waar hij het voor gedaan heeft: het offer is niet voor niets geweest. Deze kaart staat ook voor een totale ommekeer, een omschakeling of een periode tussen twee belangrijke gebeurtenissen. Nu de mens zijn offer gebracht heeft is hij klaar voor De Gematigdheid.

De Gehangene
Het thema van deze kaart is bereidwillige opoffering, de bijbehorende ontberen en mogelijk het loslaten van intellectuele superioriteit of haat. Hij kan duiden op uithoudingsvermogen, een vooruitziende blik, een spirituele beslissing die rust geeft en occulte kracht. Ondersteboven kan hij vergeefse opoffering, egoïsme en onverantwoord gedrag betekenen.

Trefwoorden Rechtop:

Offer, machteloos, totale ommekeer, overgave, overgang, berouw, bekeren, omschakeling, zinvolle groeipijn, zelfopoffering, toewijding, metamorfose, verbetering, martelaar, bewust lijden, executie, er helemaal voor gaan, miskend persoon, rust tussen twee gebeurtenissen, inwijding.

Trefwoorden Ondersteboven:

Gebrek aan offers, machteloos, arrogant, verveling, nutteloze offers, zelfzuchtig, passief, schijnheilig, pauze in leven, teveel opoffering, passief offer, de marteling wordt minder.

Om een doel te bereken moeten er offers worden gebracht, die misschien niet tot resultaat leiden. Offers kunnen onopgemerkt blijven.