Tarotkaart 24 Het Universum 21 grote Arcana

Ik ben het Al

Het Universum staat voor alle kaarten in 1. Het is alles, het weet alles en is het totale bewustzijn. Het nieuwe leven wat in het laatste oordeel ‘geboren’ is krijgt nu een naam. Het nieuwe leven is een feit. Deze kaart staat ook voor een positieve levenshouding, voltooiing, openbaring, vervulling en een vreugdevol einde. Het is een definitieve verandering. Deze kaart kan ook staan voor een emigratie, reizen, oftewel, er gaat een nieuwe wereld open. Men staat voor een scala van mogelijkheden. Het is de beloning voor hard werken.

Het Universum
Sommigen vinden deze laatste kaart, met zijn betekenis van voltooiing en beloning, de beste. Hij staat voor viering, glorieuze afronding, materieel en spiritueel succes, geluk, geleerde lessen en reizen. Ondersteboven betreft zijn betekening vooral een gebrek aan zelfontplooiing en visie.

Trefwoorden Rechtop:

Positieve levenshouding, openbaring, vervulling, einde van het oude en begin van het nieuwe, voltooiing, slotfeest, erkenning, beloning, completering, verzekerd zijn van succes, bewondering van anderen, perfectie, capabel, vooruitgang wordt gevonden, nieuwe wereld, reizen, mogelijkheden dienen zich aan, mogelijk emigratie, resultaat van inspanning, belonen voor hard werken, het eeuwige leven.

Trefwoorden Ondersteboven:

Ontevreden einde, vastzitten in oude gewoontes, ontbreken van visie, imperfectie, teleurstelling, weerstand, staat succes in de weg, miskend genie.

Zeer gunstige kaart, vooral in combinatie van andere goede kaarten.