Tarotkaart 60 Bekers 4 Vier

Twijfel

Deze kaart staat bekend als ‘het goddelijke misnoegen. Hij duidt op ontevredenheid met de huidige omstandigheden, waardoor men naar een nieuw levenspad verlangt.
Ondersteboven staat hij voor de angst iets nieuws te proberen of voor onrealistische verwachtingen die tot teleurstelling leiden.

Trefwoorden Rechtop:

uitstel, besluiteloosheid, stilstaande periode in iemands leven, vrijwillige emotionele afzondering, tegenstand, onvrede, droefheid, ongelukkig, liefdesrelatie heeft glans verloren, een bittere ervaring, neerslachtigheid, het missen van de kracht om ‘nee’ te zeggen, zoeken naar nieuwe waarden, geen communicatie meer mogelijk in relatie, niet begrepen worden.

Trefwoorden Ondersteboven:

nieuwe aanwijzingen vinden om het leven te leven, nieuwe relaties / interesses / offers / perspectieven / impressies / benadering van een oud probleem. Zachtmoedigheid, idealisme, soms angst om contact met naasten te verliezen.