Tarotkaart 62 Bekers 6 Zes

Overgave

Deze kaart suggereert nieuwe kennis, kansen en plezier die verband houden met het verleden. Een vriend of geliefde van vroeger duikt weer op.
Ondersteboven kan hij duiden op een weigering volwassen te worden of de noodzaak om een benauwende situatie te ontvluchten.

Trefwoorden Rechtop:

een finale met helder overzicht op de gebeurtenissen, terugblik naar alle goede dingen uit het verleden, gelukkige herinneringen, tedere herinneringen, vreugde van het kindzijn wordt via kleinkinderen in zichzelf ontdekt, levenswerk wordt volbracht, totale dienstbaarheid aan de ander, er gaat spoedig iets gebeuren, een fantasie wordt werkelijkheid, nieuwe vriendschap / ontmoeting / omgeving.

Trefwoorden Ondersteboven:

een finale met verbleekte beelden, niet in het heden kunnen leven, leven in een fantasie, werkelijkheid ontvluchten, gefrustreerd door het verleden, terugverlangen naar zorgeloze jeugd, hangen aan herinneringen, verbitterd door de jeugdjaren, misplaatste woede of jaloezie, ongelukkige jeugd.