Tarotkaart 65 Bekers 9 Negen

Aarde gebondenheid

Dit is de kaart van de materiele wensen, die ondersteboven niet erg negatief is. Hij kan staan voor de vervulling van en wens, emotionele en materiele stabiliteit, goede gezondheid en gulheid.
Ondersteboven kan hij misplaatst vertrouwen op anderen of overmatig eten en drinken aanduiden.

Trefwoorden Rechtop:

de offers zijn gebracht, moeilijkheden worden overwonnen, de prijzen zijn gewonnen, afzien van verder streven, op zijn lauweren rusten, tevredenheid, garantie voor de toekomst, groot gevoel van eigenwaarde, geestelijk en lichamelijk welzijn, goede gezondheid, wensen worden vervuld, succes, zoeken naar lichamelijke bevrediging, ijdelheid.

Trefwoorden Ondersteboven:

al het goede wordt als vanzelfsprekend beschouwd, onechte vrijheid, geschillen, zorgen, blaaskakerij, ontevreden, dreiging van ziekte of ontberingen, depressie, wensen worden niet vervuld, fouten, overmatige bevrediging zoeken in eten, drinken, seks, drugs, het gaat te goed.

Deze kaart geeft ook de neiging van de mens weer zich mooier voor te doen dan hij in werkelijkheid is.