Tarotkaart 71 Zwaarden aas 1 Een

Geesteskracht

Zwaarden 1 is een kaart met veel goede en kwade krachten, al naar gelang de kaarten eromheen. Hij kan verovering en iets onafwendbaars betekenen dat het hele leven verandert.
Ondersteboven duidt hij op overwinning met fatale gevolgen en een zwakke wil.

Trefwoorden Rechtop:

positief oordeel, optreden op een manier waar men ontzag voor heeft, rechtvaardigheid, triomf, macht, wedijver en ambitie, succes en energie, overwinnen door kracht en wilskracht, kampioenschap, grote voorspoed, grote intellectuele hoogte, goed rekenkundig vermogen, goede ideeën e.o. inzicht, rechtop door het leven gaan, vruchtbaarheid, slagen van ondernemingen, mogelijk tijdelijk ellende, diepe emotionele gevoelens, kans op verhuizing e.o. promotie, sterke liefde.

Trefwoorden Ondersteboven:

negatief oordeel, terug naar af, verkeerd gebruik van macht, tirannie, wanorde, moedwillige vernietiging, vandalisme, geweld, ramp, grootschalig verlies, zich laten meesleuren door roem, gewelddadig humeur, ondergang, terneergeslagen door het leven gaan, onvruchtbaarheid, misbruikt worden door een superieur, mogelijk een sterfgeval, gedwongen verhuizing, gehinderd worden.

Hemels rechtvaardigheid kan men niet ontlopen.