Tarotkaart 73 Zwaarden 3 Drie

Bedroefdheid /smart

Deze kaart betekent altijd ontreddering en verdriet, maar ook de komst van iets nieuws. Hij kan duiden op het verbreken van relaties, maar na het verdriet komt herstel.
Ondersteboven staat hij voor stilstaan bij oude wonden, onrust in eigen omgeving en in de maatschappij.

Trefwoorden Rechtop:

tranen, intens verdriet, ernstige innerlijke pijn, rouw, berouw, onderdrukte emoties komen in alle hevigheid vrij, gedwongen verlies ven een geliefde, groot verlies, scheiding, kloosterschap, op een zijspoor komen, door medeleven leren.

Trefwoorden Ondersteboven:

smart en rouw worden als positief ervaren, geestelijke onrust, ontreddering, innerlijke wanorde, een ontmoeting met iemand die men niet meer wilde zien, tegen het eigen gevoel in een besluit moeten nemen.

Ieder mens heeft het recht zich te herstellen en te vergeven. De betekenis van deze kaart omgekeerd komt overeen met die van de kaart rechtop, maar de gebeurtenissen hebben een minder smartelijk karakter.