Tarotkaart 77 Zwaarden7 Zeven

Lieflijk groei

Deze kaart benadrukt de noodzaak van tact om een doel te bereiken: een agressieve handelwijze zou fataal zijn. Hij suggereert ook dat hebzucht immoreel gedrag kan veroorzaken.
Ondersteboven betekent hij dat plannen mislukken en dat stilstaan bij fouten de vooruitgang belemmert.

Trefwoorden Rechtop:

zich op een speelse manier rechtvaardigheid toe eigenen, fysieke eo spirituele groei, succes, een nieuwe onderneming loopt ongemerkt voorspoedig, slim gebruik maken van wetten en subsidies, buitenkansjes worden benut, nieuwe plannen worden uitgevoerd, zwangerschap, zonnige toekomst zonder al te veel zorgen, kennisuitwisseling, studie.

Trefwoorden Ondersteboven:

gedeeltelijk succes, een plan kan mislopen, kans op verraad en bedrog e.o. fraude, sla geen goede adviezen in de wind, kans om betrapt te worden, ongegronde angst, indiscreet gedrag van vrienden die men in vertrouwen had genomen.

De betekenissen van deze kaart omgekeerd komen overeen met die van de kaart rechtop, maar er is wat onzekerheid over de afloop van de aangeduide gebeurtenissen.