Is Tarot toekomst voorspellen?

Nee, het is synchroniciteit!

Verder op een duidelijk uitleg over wat er gebeurt met een reading met de Tarotkaarten. Het is geen hocus pocus maar het heeft met ‘Synchroniciteit’ te maken.  Ook jij hebt dagelijks met synchroniciteit te maken als je er van bewust wordt.

Hieronder een korte uitleg:

Synchroniciteit werd door Jung gedefinieerd als “een acausaal, verbindend beginsel”. Van synchroniciteit is sprake wanneer er twee of meer psychische of fysieke gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden in een voor de betrokkene zinvol verband, dat niet noodzakelijk als causaal wordt ervaren. Eenvoudig gezegd: je ervaart het als meer dan gewoon toeval, omdat de twee gebeurtenissen voor jou met elkaar te maken schijnen te hebben, maar niet zo dat het ene het andere heeft voortgebracht. Jung zag synchroniciteit als een ander verklaringsmodel dat naast causaliteit zijn plaats verdiende. Jung voerde dit begrip in toen hij, na bestudering van de psychologie van onbewuste processen, constateerde dat het causaliteitsbeginsel ontoereikend was om bepaalde merkwaardige verschijnselen in de onbewuste psychologie te verklaren. Zo vond hij vaak merkwaardige parallellen in bijvoorbeeld dromen, ziektebeelden en ervaringen van zijn patiënten. Deze samenhang leek hem niet louter toevallig, maar wezenlijk. Vandaar dat hij het “synchroniciteit” doopte.

Jung bracht de werking van astrologie, Tarot en I Tjing in verband met synchroniciteit en niet met causaliteit. Deze (orakel)systemen steunen dus op het inzicht dat twee gelijktijdig optredende fenomenen een zinvol verband met elkaar kunnen hebben, zonder dat er sprake is van een oorzaak-gevolg-relatie.

bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Synchroniciteit

Lees het rustig door http://www.letarot.nl/synchroniciteit-toeval-dat-geen-toeval-is-spiegel-van-de-ziel/