Tarotkaart 01 De Dwaas 0 grote Arcana De Tarot in de herstelde orde

Ik wil

Het verhaal van de Tarot opent met een afbeelding van de Dwaas, ofwel de jonge mens, die aan het begin van zijn levensweg staat. Kijk naar het helder, zonnige landschap. De mens is nog zuiver, onschuldig en onbewust van de gevaren (afgrond). De knapzak die hij bij zich draagt bevat de talenten die hij mee heeft gekregen, maar die hij nog niet kent, omdat hij zichzelf en zijn mogelijkheden nog niet kent. De kans op misstappen is aanwezig (afgrond), maar het hondje fungeert als het onderbewustzijn en waarschuwt voor gevaar.
Deze kaart betekent een nieuwe start, bijvoorbeeld een verhuizing, een nieuwe baan of voor het eerst in een nieuwe stad zijn. Het staat voor een periode van ontdekken, onzekerheid en emoties.
De persoon die deze kaart trekt zou voorzichtig moeten zijn, niet verleid te worden door datgene wat beter schijnt te zijn dan dat het werkelijk is. Als men aan het begin van iets nieuws staat: zijn alle details wel goed overdacht?

De Dwaas
De Dwaas is een van de belangrijkste kaarten van de tarot. Hij zoekt nieuwe ervaringen: dat kan het begin van een nieuw hoofdstuk betekenen, mogelijk met een risico dat wijsheid en moed vereist. Ondersteboven kan hij ook staan voor roekeloosheid en gebrek aan motivatie.

Trefwoorden Rechtop:

de reine dwaas, start, begin, gekheid, spontaan, plezier, optimisme, positief, het begin van een avontuur, initiatief, enthousiast, frivool, ongedwongen, vrijmoedig, ziet het leven als een spel, onbedachtzaam, extravagant, onzekerheid, reislustig, ongewilde onthulling, dwaze verliefdheid, houdt geen rekening met anderen, Let op: gevaar! Kinderen en dronkaards spreken de waarheid.

Trefwoorden Ondersteboven:

onzinnigheid, mal, belachelijk, oppervlakkig, nalatig, verstrooidheid, geen doorzettingsvermogen, naïef, ijdelheid, besluiteloos, stuurloos, laat kansen liggen, onverantwoordelijk, onbeleefd, dom, irreëel, onbezonnen, indiscreet, exhibitionistisch, angst voor de toekomst, geen discipline, afwezig, aarzeling, gevaar voor ‘val’.