Tarotkaart 07 De Priester 5 grote Arcana De Tarot in de herstelde orde

Ik vestig de moraal

De mens heeft de stem van zijn hart gevolgd en heeft vrijwillig gekozen en maakt nu deel uit van een gemeenschap. Waarden en normen en leefregels moeten daarom nu vastgesteld worden en geaccepteerd. De Priester is eigenlijk de personificatie van de gemeenschappelijke moraal. De Priester is de geestelijke vader van de gemeenschap die zorgt voor het sociale geweten. Kortom: dit is een persoon waarbij de vraagsteller te rade kan gaan.

De Priester
Deze kaart noemt men ook wel de Paus. Hij staat voor het aanhangen van gevestigde religies en de wens zich aan te passen en maatschappelijke goedkeuring te krijgen. Hij kan een wetenschappelijke, filosofische, opvoedkundige of religieuze roeping betekenen, of inspiratie in de uitvoerende kunsten. Ondersteboven duidt hij op verlate ambities, hippieneigingen of vernieuwing.

Trefwoorden Rechtop:

Vergeving, inspiratie, moraal, gehoorzaam, streven naar volmaaktheid en idealen, hier luistert men naar, plechtigheid kondigt zich aan, fatsoenlijkheid, nederig, serieus, liefde voor culturen, normen worden bepaald, het protocol, vriendelijk, humaan, medeleven, medelijden, intellectueel, erudiet, inspirerend, de ‘echte’ waarheid, vergeving, vrijgevig, weten/zijn.

Trefwoorden Ondersteboven:

Hypocriet, zondigen, schijnheilig, bekrompen, impotent, anti moraal, kwetsbaar, gemakkelijk te beïnvloeden.

Deze kaart staat voor diegene die in staat is de vraagsteller met raad en daad terzijde te staan.