Tarotkaart 67 Zwaarden Koning

Hofkaart

Een man met grijs haar en staalblauwe ogen, wijs, scherpzinnig en met een beheerste dominantie en een groot analytisch vermogen; een raadgever en helper, een man van rechtspraak; bezit macht over leven en dood.

Trefwoorden Rechtop:

rechtvaardig oordeel, autoriteit, kracht, goed/streng/rechtvaardig leider, gezaghebbend persoon, superieur denker, actief/ervaren persoon, professioneel bestuurder/ rechter/ arts/ ingenieur, te maken krijgen met wetten en rechtspraak, er wordt rechtgesproken, positief oordeel ontvangen, er komt een pleitbezorger, eerlijkheid, intellectueel overwicht.

Trefwoorden Ondersteboven:

negatief oordeel, onrecht, wreedheid, sadisme, egoïsme, vandalisme, slechte intenties, een gevaarlijk mens die zijn orde brengt, slechte dictator, zaken lopen slecht af, vooroordeel, decadentie.