Tarotkaart 37 Pentagrammen 9 Negen Munten Pentakels of Schijven

Winst

Deze kaart duidt op een onafhankelijke persoon die trots is op bijzondere gaven, maar nog steeds bevrediging zoekt, of op de oplossing van ene probleem, die u mogelijk materieel comfort verschaft.
Ondersteboven kan hij een afgelast project of eenzaamheid betekenen en manen tot voorzichtigheid.

Trefwoorden Rechtop:

het geld werkt nu voor zichzelf, overvloed in alle opzichten, materieel welzijn, zekerheid, goede speculaties, doeltreffend, rente, rentenieren, alleen werken voor plezier – niet omdat het moet, materieel succes, vervolmaking van het bedrijf, goed productieproces, goede oogst, veiligheid, rust na gedane arbeid, goede ideeën ontstaan in zelfgekozen eenzaamheid, men bereikt een bevoorrechte positie, onafhankelijk, liefde voor de natuur, discretie en kuisheid.

Trefwoorden Ondersteboven:

projecten worden afgelast, verkwisting van geld en goederen, kans op verlies van huis en goederen, kans op verlies van huis en vrienden, valse hoop, teleurstelling, rusteloos, twijfel, slecht geloof, er niet meer in geloven, waarschuwing dat huidig succes kan omslaan, slechte oogst, rust roest, ontevredenheid, mogelijk verlies van vriendschap of bezit waar men van houdt, landloperij, preutsheid.