Tarotkaart 50 Staven 8 Acht Stokken Scepters of Batons

Overgave

Plotselinge verandering en groei kenmerken deze kaart. Hij staat voor het einde van uitstel, onverwacht nieuws en buitenlandse (vlieg) reizen. Ook kan hij duiden op liefdespijlen.
Ondersteboven geeft hij plotselinge twisten, jaloezie, onzekerheid en ondoordacht handelen aan.

Trefwoorden Rechtop:

staakt het vuren, einde van de strijd, contacten worden opnieuw aangehaald, bezinnende gesprekken, zaken lopen ten einde, tijd voor andere activiteiten, een goed moment om te reizen, ingevingen, voorstellingen, ideeën, een reis, beweeglijkheid, liefde, hoop, er worden goede besluiten genomen, goede snelle sociale communicatie, aanloop van vrienden, positieve energie.

Trefwoorden Ondersteboven:

overgave met nadelige gevolgen voor jezelf, zelfveroordeling, zelfvernietiging, onnodige twistgesprekken, stagnatie in het nemen van nieuwe initiatieven, verspilde energie, uitstel, tegenwerking, jaloezie, huiselijke ruzies, energie is vlug weg bij begin project, de vakantie valt in het water.