Tarotkaart 15 De Gematigdheid 13 grote Arcana De Tarot in de herstelde orde

Ik ga over

Het leven op aarde is voorbij en de mens verkeert nu in een toestand van overgang. De mens staat letterlijk op de grens en doet afstand van zijn lichaam. De engel ‘vangt’ de essenties van mens op. De mens is rustig, bescheiden en gematigd, want een stervende heeft geen wensen meer. Deze kaart staat ook voor een overgang of deadline, maar zou ook een fusie of verbintenis kunnen aangeven. Al met al is het een goed voorteken: er komt ruimte. Mogelijk is de vraagsteller te gematigd en te bescheiden om een doel dat binnen handbereik ligt te verwezenlijken.

De Gematigdheid
Deze kaart staat niet alleen voor matiging, compromis en zelfs temperament en menselijkheid, maar ook voor het in evenwicht brengen van spiritualiteit en materie, voor uitstraling van energie, inspiratie, creatieve geest en vaak een vermogend huwelijk. Ondersteboven betekent hij onbezonnen actie, botsende belangen en emotionele instabiliteit.

Trefwoorden Rechtop:

Overgang, integratie, bemiddeling, deadline, maat, geduld, fusie, aanpassing, verzoening, een vriend kondigt zich aan, verbinding, verenigt zich in een club, vermenging van krachten, associatief vermogen, verenigbaar, vindt harmonie, is graag gezien, contactuele eigenschappen, straalt vertrouwen uit, goede zaken, spaarzaamheid, evenwicht, gelukkig voorteken, er komt ruimte.

Trefwoorden Ondersteboven:

Frustratie, ongeduld, versplintering, vijandelijk zijn, niet met anderen kunnen werken, tegenstrijdig, de maat is vol, verspilling, onproductief, kwakzalvers, slechte combinatie, onheilspellend voorteken.

Een persoon zonder overmatige tendenties, wordt gewaardeerd, staat in hoog aanzien. Vaderbeeld of Moederbeeld. Misschien te gematigd, te bescheiden om doel te bereiken wat binnen handbereik is.