Tarotkaart 17 De Duivel 15 grote Arcana De Tarot in de herstelde orde

Ik verbind me

Na de dood is de ziel weliswaar los van het lichaam, maar nog ‘geketend’ aan de koning des leugens. Hier wordt de ziel geconfronteerd met zijn verkeerde daden. Hier is geen ontsnapping meer mogelijk. Zelfkennis is Godskennis. Deze kaart staat voor angst voor de waarheid, het kwaad, oneerlijkheid en misleiding. Toch kan het ook iets positiefs betekenen: de duivel in zichzelf kunnen zien kan het begin zijn van het goede/de waarheid.

De Duivel
Een sterke en zeer negatieve kaart. De Duivel kan vleselijke excessen, uitspattingen, hebzucht, destructie en plotselinge onontkoombare gebeurtenissen aangeven. Hij kan ook staan voor energie, humor en sensualiteit en de uiteindelijke interpretatie kan afhangen van andere kaarten. Ondersteboven kan hij gunstig zijn en bevrijding en genezing betekenen.

Trefwoorden Rechtop:

Angst voor de waarheid, duisternis, diep zinken, het kwaad, onwaarheid, misleiding, huichelarij, geweld, verwoesting, depressie, oneerlijkheid, noodlottige ervaring, stilstand, zelfvernietiging, geboden heeft men geen keuze meer, verslaving, onsuccesvol, genadeloos materialistisch, vervalsing, twistpunt, gebrek aan succes, ziekte, complot, roddel, griezelige ervaringen, gebrek aan humor, seksualiteit beneden waardigheid.

Trefwoorden Ondersteboven:

Zelfkennis is godskennis, begin van bevrijding, scheiding, uitstel, begin van inzicht, neiging tot ontrouw, neiging tot oneerlijkheid, zedeloos, zicht ontdoen van boeien, dagend inzicht, ten onrechte verdacht worden, ziekte genezen, overwinnen van angst, doorbraak in seksuele ervaringen.
Deze kaart is het symbool van ‘god omgekeerd’. De Duivel omgekeerd is van zijn voetstuk gevallen en betekent het begin van inzicht en verlichting. De Duivel in jezelf kunnen zien is de doorbraak tot het goede.