Tarotkaart 19 De Toren 16 grote Arcana De Tarot in de herstelde orde

Ik vestig de moraal

De Waarheid heeft ons onze fouten in laten zien en het is nu tijd voor de vernietiging van die fouten. Door de bliksemschicht van de Waarheid worden onze ‘fouten’ afgebroken en teniet gedaan, en alleen het goede blijft over. Letterlijk verliest de mens zijn ‘gezicht’ en wordt ontmaskerd in de Toren. De Toren is ook een ‘gevangenis’ en de vernietiging daarvan betekent dus ook bevrijding. Deze kaart staat voor ineenstorting van het oude, dus voor een totaal nieuw begin. Men is bouwmeester van zijn eigen toren en afbraak ervan betekent ook bevrijding van oude patronen, herinneringen, relaties en emoties.

De Toren
Deze kaart geeft een plotselinge verandering aan. Hij kan een onverwachte schok of ramp en verloren illusies betekenen, maar ook plotselinge inspiratie en een kans op geluk. Ondersteboven is hij sterker en staat hij voor de ondergang van egoïsten, verloren ambities, gevangenschap of het einde (zakelijke) relatie.

Trefwoorden Rechtop:

Gevolgen van ambitie / laatdunkendheid, schok, faillissement, misère, hemelse straf, tegenspoed, ramp met bevrijding als gevolg, ego, ontmanteling, ineenstorting van het oude om plaats te maken voor iets nieuws, bevrijding uit het harnas, einde zelfzuchtigheid, verlies invloedrijke positie, opgeven liefdesrelatie, verandering van geloof, onverwacht ongeluk, verhuizing (woning of werk), verwijdering van alles wat achterhaald en overbodig is, mogelijk ontslag, bankroet, gewond raken, verlies van geld / veiligheid / liefde, loutering van de ziel!

Trefwoorden Ondersteboven:

In oude sleur blijven, geen zinvolle verandering, eenzaamheid, verbroken vriendschap, sleur, verhuizing gaat niet door, geen uitzicht op verandering, hevige ruzies, kans op inbraak, valse beschuldigingen, doorgaan op het oude pad.

Omgekeerd is hetzelfde alleen minder plotseling. Vraagsteller is bouwmeester van eigen toren