Tarotkaart 39 Staven Koning Hofkaart Stokken Scepters Knotsen of Batons

Hofkaart

Koning van Staven is ouder dan 35 jaar en is een integere leider. Hij is enthousiast en kan zowel op creatief als financieel terrein werkzaam zijn. Hij is een slechte verliezer, kan egoïstisch zijn en machtshonger hebben. Hij duidt ook op zakelijk succes en een onverwachte erfenis.

Trefwoorden Rechtop:

vervulling in het gezinsleven familie of onderneming, rijpheid, oogsten, vaderlijk medeleven, wijsheid, toewijding, tolerantie, handhaving tradities, voorzichtig revolutionair, een vriendelijke man die kan worden vertrouwd, een gelukkig duurzaam huwelijk, mogelijk onverwachte erfenis.

Trefwoorden Ondersteboven:

gebrekkig sociaal leven, zuinigheid, steun nodig hebben, een ernstige sobere man streng maar eerlijk in zijn oordeel, overdreven vroom, overdreven ideeën, onbetrouwbare man, eenzaam leven, kans op ruzies, een bepaald advies moet worden opgevolgd.

Een eerlijke betrouwbare, sympathiek man, doorgaans gehuwd, met roodbruin haar en groene ogen. Gewetensvol, energiek ondernemend, met een edel karakter en een liberale instelling; een welvarende gentleman, mogelijk een boerenman.