Tarotkaart 23 Het Laatste Oordeel 20 grote Arcana

Ik spreek recht

Het Laatste Oordeel voltrekt zich: het nieuwe begin is een feit. Het vorige leven is verwerkt en men krijgt een nieuwe kans, in een nieuw leven op aarde. Het is een tijd van verzoening en vergeving. Er wordt opnieuw begonnen. Deze kaart staat voor ontwaken, vooruitgang in alle opzichten, een bevalling en bevrijding van beperkingen.

Het laatste Oordeel
Deze kaart heeft te maken met een welbesteed leven. Hij kan duiden op beloning voor geleverde inspanningen, vastberadenheid, bevrijding en vernieuwing. Ondersteboven kan hij staan voor vergankelijk succes, verlies, bitterheid en doodsangst. Zijn invloed wordt verzwakt door de nabijheid van aardse kaarten, zoals de Duivel, de Magiër of het Rad van Fortuin.

Trefwoorden Rechtop:

Opstanding, uitkomst, wedergeboorte, verzoening, ontwaken, einde zelfhaat, opstaan uit de dood, verjonging, vernieuwing, opgang, vooruitgaan, noodzaak tot vergeving, verbetering positie, kans op ‘bevalling’, ontwikkeling, promotie.

Trefwoorden Ondersteboven:

Uitstel, talmen, vertraagde geboorte, voortaan in oordelen, besluiteloos, verlies van kansen, mislukking, negatieve zelfkritiek, diefstal, schuldgevoel, bang voor de dood, vergeeft zoeken naar geluk, diepe zorgen, moeizame ‘bevalling’, negatief beoordeeld, lafheid, woede, kan de feiten niet onder ogen zien, neiging tot ‘vastzitten’.